مویز انگور شاهانی

فروشنده مویز انگور شاهانی

 مویز انگور شاهانیمویز به خشکباری گفته می شود که با انگور شاهانی و یا انگور سیاه خشک می شود. برای تهیه مویز از انگورهای سیاه و بدون دانه استفاده می شود. ای

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید